ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.พ. 60 ถึง 13 ก.พ. 60 การคัดเลือกนักกัฬาฟุตบอล เพื่อเข้าสู่สโมสรสุรินทร์ ซิตี้
ทางสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ซิติี โดยท่านอดีตสส.ปกรณ์  มุ่งเจริญพร  ประธานสโมสร ร่วมกับทางโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัย   แสนสุข  จะทำการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย เพื่อเป็นนักกีฬาของสโมสรในรุ่นต่างๆ โดยจะเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ในปีการศึกษา2560 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สโมสรสุรินทร์ซิตี้ หรือติดต่อสอบถามมายังโรงเรียนสุรินทร์รา่ชมงคลได้