รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
300หมู่ที่ 5 บ้านตะตึงไถง   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044512785 เบอร์แฟกส์ 044512785
Email : surinrach2014@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :