ภาพกิจกรรม
วันปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่๖
เมื่อวันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,00:16   อ่าน 1248 ครั้ง