ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่14 พฤศจิกายน 2561  เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นำโดยนายสุรศักดิ์  สังข์ทอง ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมถวายดอกไม้สดพร้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานราชการต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,22:25   อ่าน 874 ครั้ง