ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจงาน สพม.33 สู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นำโดยท่านผู้อำนวยการ เฉลิมชัย แสนสุข คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการประชุมเสวนาทางวิชาการ แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นำโดยท่านผู้อำนวยการ เฉลิมชัย แสนสุข คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (Nationa
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ทั้งหอพักนักเ
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้อนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เมื่อวันที่ ๗ เกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังขอ
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ขอขอบคุณ มูลนิธิเอกชัย นพจินดาและหน่วยตำรวจสันติบาลสุรินทร์ ที่ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านเสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวั
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:49   อ่าน 215 ครั้ง