งานกิจการนักเรียน

นายสุริเยส กิ่งมณี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูอัตราจ้าง

นายไกรยศ ดวงดี
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา

นายปรัชญาวุฒิ แก้วขาว
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา

นายทรัพย์ชัย เชียงขวาง
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา