กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปริยา โพนดวน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0801640106
อีเมล์ : daow-daow-140937@hotmail.com

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1