กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0901858859
อีเมล์ : Somthip8@gmail.com

นางวาสนา ทองประดับ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายปรัชญาวุฒิ แก้วขาว
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายทรัพย์ชัย เชียงขวาง
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ไกรยศ ดวงดี
วิทยากรด้านกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0911090105