กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0901858859
อีเมล์ : Somthip8@gmail.com

นางวาสนา ทองประดับ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ไกรยศ ดวงดี
วิทยากรด้านกีฬา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0911090105

นายดัสกร หาญมานพ
ครูอัตราจ้าง

นายยุทธพงษ์ รุ่งแสง
ครูอัตราจ้าง