ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ 5 steps GOCQF
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,09:56  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..