ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 6 ออกไปท่องอาวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,11:17  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 5 ออกไปท่องอาวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,11:16  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:24  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:23  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอาวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:18  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด4 อาณาจักรดวงอาทิตย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:16  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ 5 steps GOCQF
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,09:56  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..